Pre-mantelzorgwoning ook vergunningvrij

Op voorstel van CDA, DSW en Progressief Westerveld spraken gemeenteraadsleden, wethouders, ambtenaren,  leden van de Adviesraad Sociaal Domein en de sociaal ombudsvrouw over pré-mantelzorgwoningen. Een mantelzorgwoning mag je vergunning-vrij bij of aan een woning bouwen. In de mantelzorgwoning kunnen dan familieleden of vrienden wonen om zorg te verlenen aan degene in de woning. Andersom kan ook: degene die de mantelzorg ontvang komt in de mantelzorgwoning op het erf van de verzorgers te wonen. Uiteraard zijn daaraan een aantal voorwaarden verbonden, maar de kern is dat het door landelijke wetten is toegestaan om zonder ingewikkelde procedures een tijdelijke unit bij een huis te plaatsen, of een schuur te verbouwen, om mantelzorg mogelijk te maken. Hiermee sla je vaak twee vliegen in een klap: mensen kunnen langer zelfstandig blijven wonen en het doet (tijdelijk) iets aan het woonprobleem.

Voor een mantelzorgwoning is het nodig dat er mantelzorg geboden wordt. Bij gemeenten komt steeds vaker het verzoek binnen om alvast een mantelzorgwoning toe te staan, omdat duidelijk is dat die zorg eraan zit te komen maar op dat moment nog niet verleend wordt. Daarop hebben veel gemeenten een pré-mantelzorg beleid ontwikkeld. Op de bespreking bleek dat er brede steun is om ook in Westerveld hiervoor beleid te ontwikkelen. Op aandringen van onze fractie zegde het college ter plekke toe om voor het eind van het jaar met een beleidsnotitie te komen.

Zie ook de Presentatie (pre-)mantelzorgwoningen zoals gegeven door de ambtelijke organisatie.