Olde Schoelplein Diever: gemiste kans

Op de politieke avond van 25 oktober lag het voorstel over de invulling van het Olde Schoelplein in Diever ter besluitvorming voor. Helaas hadden de collegefracties de gelederen weer gesloten en werd het voorstel aangenomen. Zes woningen, waar er makkelijk 20 hadden kunnen worden gerealiseerd. Een gemiste kans voor Diever!

11 oktober 2022

Op de Politieke Avond van 11 oktober was een collegevoorstel aan de orde over de invulling van het oude terrein van het Dingspilhuus: het Olde Schoelplein in Diever. Niet alleen Dorpsbelangen Diever, maar veel fracties in de Raad waren uiterst kritisch over het zeer beperkte aantal te bouwen woningen. 

Michiel van de Kasteelen zei namens Progressief Westerveld het volgende: 

Voorzitter,
U kent Progressief Westerveld als een partij, die natuur en groen en ook cultuur hoog in het vaandel heeft. Maar soms moet je de grenzen duidelijk stellen. Diever ligt temidden van prachtige natuur en ook in de bebouwde omgeving van Diever is het groen rijk vertegenwoordigd. Diever is inderdaad niet meer en niet minder dan de Village of Shakespeare met een prachtig openlucht theater, een theatergebouw in oude stijl en met veel verwijzingen naar Shakespeare in het hart van Diever.
Maar deze locatie midden in een woonwijk, winkel op korte afstand, leent zich op geen enkele manier voor het plan dat nu voorligt. De beide zienswijzen vanuit de bevolking van Diever zijn daarover glashelder, en de fractie van Progressief Westerveld is het daar hartgrondig mee eens. Toen enkele weken geleden Actium ons verraste met de aankondiging van de bouw van 6 woningen daar, wekte dat alom al verbazing. Nu het plan er ligt, is het ons duidelijk. Deze locatie is absoluut geschikt voor een veel omvangrijker bijdrage aan de woningbouwopgave van Westerveld.
Mijn fractie denkt dat hier ruimte is voor – uit de losse pols – 16 tot 20 woningen. We denken ook dat er gedacht kan worden aan woningen in twee lagen, zodat je bijvoorbeeld onder seniorenwoningen kan realiseren en boven startersappartementen. En tenslotte denken we dat er ruimte is voor een gemeenschappelijke binnentuin. De combinatie van senioren en starters kan ook leiden tot mooie vormen van interactie tussen beide groepen.
Kortom, voorzitter, wat Progressief Westerveld betreft, kan dit plan gevoeglijk van tafel. Het College moet terug naar de inwoners, en het plan moet terug naar de tekentafel. Jammer van het werk dat er al in zit, maar beter nu een goed plan wat later dan een slecht plan nu. Bovendien kan veel van het voorwerk gewoon weer worden meegenomen.
Daar komt één ding bij dat op het raakvlak ligt tussen dit agendapunt en het volgende. Maar dat ik nu alvast noem, dan kan ik er straks mee verder. Mijn fractie was op 20 september aardig geïrriteerd door de presentatie van Actium. Er bleek voor Westerveld niet al te veel ambitie te zijn. De vraag, die ik straks zal stellen aan het College is of wij ons als gemeente neerleggen bij de gedachte dat bouwen voor sociale huur eigenlijk niet zo nodig is, en dat we dat percentage van 30% nooit gaan halen .
Maar zelfs dan. Of we nou uit gaan van 20% van de plancapaciteit (150 woningen), de 100 woningen die Actium zegt et willen bouwen of de 70 die het College voor Actium in petto heeft (aan de voorzichtige kan zegt Actium), in al die gevallen is ruimte nodig. En dan gaat het niet aan om zo’n uitstekende locatie niet ten volle te benutten.
Wij gaan dus zeker niet voor dit plan stemmen over 14 dagen. Om deze conclusie te bereiken heb ik dit keer – tot uw stomme verbazing – geen vijf minuten nodig….