Dieverbrug: negatief advies bouwlocatie achter gehouden

Naar aanleiding van de aankondiging van wethouder Vedder dat hij wil stoppen en dat hij zijn fractie heeft gevraagd een opvolger te zoeken, hebben de fracties van PvdA en Progressief Westerveld ervoor gekozen om een wat zware motie, waarin teleurstelling wordt uitgesproken over de gang van zeken, niet meer in te dienen.

Bijgevoegd de tekst van de conceptmotie, zoals we die hadden voorbereid: 23.11.28 Motie Vreemd Wvg Dieverbrug

01-11-2023

In het Vragenuur van 31 oktober stelde de fractie van Progressief Westerveld vragen over het intrekken van het voorkeursrecht op percelen aan de Juliana Bernhardweg in Dieverbrug. Bij de beantwoording erkende het College het bestaan van een negatief ambtelijk advies al op het moment dat de Raad instemde met het voorkeursrecht. Bovendien hield het College staande dat een telefoontje met de bewoners van Dieverbrug voldoende moest zijn in de communicatie. Hierbij de vragen: 23.10.29 Vragenuur – Intrekking Wvg Dieverbrug

Bijna anderhalf jaar na de vestiging van het voorkeursrecht op percelen aan de Juliana Bernhardweg in Dieverbrug bleek de grote twijfel bij Progressief Westerveld (en andere fracties) over grootschalige woningbouw op de gekozen locatie meer dan terecht. Wethouder Vedder gaf aan dat er toen al een negatief ambtelijk advies had gelegen, waarin datgene wat de inwoners aan bezwaren hadden aangedragen, werd bevestigd. Een ambtelijke inschatting die niet met de Raad was gedeeld. 

Zowel bij de vestiging van het voorkeursrecht als nu bij de intrekking daarvan is er geen enkel (basaal) onderzoek gedaan. En dat terwijl het besluit indertijd hele grote impact had op het merendeel van de inwoners van Dieverbrug. Een amendement op het besluit had het College opgedragen alternatieve locaties in beeld te brengen voor woningbouw. Dat amendement leidde ertoe dat het College voldoende locaties kon aandragen, waardoor Dieverbrug geen noodzaak meer had. Maar in plaats van tijdige en directe communicatie met de inwoners volstond de gemeente met een veel te late telefonische mededeling over de intrekking. 

De volstrekt onbevredigende beantwoording van de vragen maakt voor Progressief Westerveld een motie noodzakelijk.