Motie Flexwoningen unaniem aangenomen

Een motie van Progressief Westerveld, PvdA en VVD om te komen tot het versneld bouwen van minimaal 50 flexwoningen, waarvan het merendeel huurwoningen is, te verdelen in een evenwichtige verhouding aan starters, ouderen, statushouders en andere aandachtsgroepen, bij voorkeur in of bij de vier grote kernen, werd raadsbreed aangenomen. 

In de toelichting bij de motie stellen de fracties: Gemeente Westerveld heeft plannen voor de bouw van een fors aantal nieuwe woningen, maar deze bouw kost relatief veel tijd. Ook door het stijgen van de huren en energiekosten is er evenwel dringend behoefte aan extra, betaalbare woonruimte. Dit geldt voor starters, maar bijvoorbeeld ook voor ouderen die kleiner willen gaan wonen, statushouders en arbeidsmigranten. Een andere, lokale doelgroep zijn de mensen die vanwege hun sociale situatie gedwongen zijn onrechtmatig op vakantieparken te wonen. In tegenstelling tot reguliere woningbouw kunnen flexwoningen wel op korte termijn worden gerealiseerd. Flexwoningen zijn daarbij in aanleg duurzaam en circulair.

De motie kwam aan de orde tijdens het debat over de bijgestelde cijfers Woonvisie 2019-2025, het zogenaamde Addendum, dat het College zegt nodig te hebben als basis voor de bouwplannen van de komende jaren.