Aantal te realiseren sociale huurwoningen Actium mistig

Op 2 april presenteerden een aantal CPO’s (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) zich in een dialoogavond met de raad. Het bijna afgeronde bouwproject Vledder Noord kon als voorbeeld dienen. Vervolgens was het woord aan nieuwe groepen in Uffelte, Wapse en Wapserveen. Vanuit de gemeente werd door een betrokken ambtenaar nadere informatie gegeven over CPO’s en over de rol van de gemeente (en van de provincie) in het proces van eerste plannen tot oplevering. 

Ook op 2 april was er een presentatie van Woningbouwcorporatie Actium en van de huurdersorganisatie MEVM. De door de fracties van Progressief Westerveld en PvdA ervaren mistigheid rondom de concrete aantallen op te leveren sociale huurwoningen leidde op 23 april tot een Motie Vreemd, waarin het College werd opgeroepen om twee maal per jaar een voortgangsrapportage aan de raad te sturen, waarin inzicht wordt gegeven in de planologische ontwikkeling van huurwoningen en de realisatie van reeds planologisch goedgekeurde bouwlocaties door Actium in de gemeente Westerveld tot 2030; en Inzicht te geven in het aantal woningen dat Actium verkoopt zonder daar nieuwe woningen voor in de plaats te kunnen verhuren.

Wethouder Masselink snapte de behoefte aan deze informatie, maar kondigde aan, dat die al zal worden opgenomen in de tool op de gemeentelijke website, waar de voortgang van bouwprojecten wordt bijgehouden. Daarmee werd de motei overbodig en ingetrokken.