Uitgelichte berichten

June 26, 2018

Op 25 juni was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Een van de zaken die de fractie van Progressief Westerveld inbracht was een zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag. Dit is een motie waarin een actueel onderwerp wordt besproken dat niet is geagend...

February 17, 2018

Een van de leuke dingen van het voorbereiden op het raadslid zijn is dat we als kandidaat-raadsleden van Progressief Westerveld regelmatig werkbezoeken afleggen.

Zo kom ik ook bij Yvette en Geertje, twee wijkverpleegkundigen van Buurtzorg in Havelte. Het kantoor ligt ie...

February 8, 2018

Dinsdagavond 5 februari heeft de commissie Fysiek Domein gesproken over de Woonvisie. Progressief Westerveld stelde vragen over de verwachte woningbehoefte en duurzaamheid. De commissie kwam na discussie met de wethouder tot de conclusie dat de Woonvisie nog niet rijp...

January 24, 2018

‘En, heb je er in zin?’ Die vraag wordt me de laatste tijd vaak gesteld. Bedoeld wordt het lijsttrekker zijn en de komende periode van hopelijk raadslid zijn. Als bijna allemaal nieuwe en onervaren mensen bovenin onze kieslijst vormen we een nieuwe fractie. Dit beteken...

December 21, 2017

Op 19 december stond een college-voorstel over huishoudelijk afval op de agenda. Het college pleitte voor invoering de zogenaamde Staphorster variant. Het voorstel omvatte een verlaging van de frequentie van het ophalen van het restafval met een overloop naar een aanta...

December 1, 2017

De eventuele renovatie /nieuwbouw van De Veldkei stond dinsdag 21 november voor het eerst op de agenda van de raad. Wethouder Van Schelven gaf aan dat college een nieuw start wil maken met dit traject.

Aanleiding voor het verhaal rond De Veldkei bleek een vraag voor fin...

November 2, 2017

Progressief Westerveld vindt de uitbreidingsplannen van vliegveld Lelystad zorgelijk. Vliegtuigen vliegen, waar nodig, laag over delen van de gemeente. Dit vormt een risico voor de natuurgebieden in Westerveld. PW pleit daarom voor het uitvoeren van een nieuwe MER en g...

Please reload

Recente berichten