Uitgelichte berichten

March 22, 2019

Anke Oosterhuis, raadslid van de fractie van Progressief Westerveld treedt af als fractievoorzitter. Haar taken worden overgenomen door fractiegenoot Michiel van de Kasteelen. De fractie is in goed overleg tot deze beslissing gekomen. ‘De combinatie van het raadswerk e...

March 14, 2019

Het zijn van ‘klokkenluider’ is geen feest; dat is algemeen bekend. Bijna alle bedrijven, instellingen, organisaties en samenlevingen hebben een grondige hekel aan klokkenluiders. Zij verstoren de status quo, waar iedereen nu juist zo blij mee was.

Klokkenluider Henk Co...

March 7, 2019

De raadsfractie van Progressief Westerveld heeft  kennis genomen van het onderzoek van Meten=Weten naar aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in grond- en gewasmonsters. In tien monsters zijn maar liefst 57 verschillende bestrijdingsmiddelen gevonden.

De fractie heeft...

March 6, 2019

Meten = Weten is de naam van een burgerinitiatief dat een paar maanden geleden spontaan ontstond. Honderdzestig bezorgde inwoners van de gemeente Westerveld (Zuidwest-Drenthe) brachten binnen een week voldoende geld bijeen om dertien monsters van bodem en oppervlaktewa...

March 6, 2019

In de raadscommissie Fysiek Domein en Middelen van 5 maart heeft Wilfred Beets namens de fractie van Progressief Westerveld vragen gesteld naar aanleiding van de uitspraken van de nieuwe directeur van de Water Maatschappij Drenthe, de heer Hendriks, een maand eerder.

He...

March 1, 2019

In oktober 2018 hebben het Rijk en de regionale overheden een convenant gesloten om het gebruik van het Nedersaksisch als streektaal te stimuleren.

Een van de zeven regionale varianten van het Nedersaksisch is het Drents.

Progressief Westerveld vindt dat de Drentse taal...

February 26, 2019

Zo’n 100 bewoners hadden hadden zich maandagavond 25 februari op het gemeentehuis gemeld om, ja om wat eigenlijk? De gemeente en de provincie organiseerden een avond over de gaswinningsplannen van Vermilion. Aanleiding was het advies dat de gemeente en de provincie uit...

February 14, 2019

Heleen en Jeroen Kiewiet, eigenaren van restaurant De Tippe in Vledder zijn op 14 februari, Valentijnsdag, in het zonnetje gezet. De fractie van Progressief Westerveld bezorgde hen de traditionele Valentijnstaart als blijk van waardering voor hun inspanningen.

In het p...

February 5, 2019

In de raadscommissie Fysiek Domein van 5 februari stelde Wilfred Beets namens Progressief Westerveld vragen over de in de Westervelder van 9 januari gepubliceerde melding van een voorgenomen kap van 150 bomen in Wilhelminaoord.

In de publicatie leek het een voornemen va...

February 5, 2019

De Water Maatschappij Drenthe is de laatste jaren behoorlijk onder vuur komen te liggen. Grote verliezen op neven-activiteiten buiten de kern-activiteit (het leveren van schoon drinkwater), een periode met een slecht functionerende Directie en Raad van Toezicht en inad...

Please reload

Recente berichten