Uitgelichte berichten

November 6, 2019

In 2008 werd - na een lang proces - besloten om de weg, die dwars door het Dwingelderveld loopt van Lhee naar Kraloo, om te zetten van een verharde weg naar een zandweg met verhard fietspad. En om die weg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, dus alleen toegankelij...

November 1, 2019

Ons huis staat boven het gasveld Diever. Het Canadese bedrijf  Vermillion heeft van het rijk vergunning gekregen gas te winnen uit dit  gasveld wat in feite bij Wapse ligt en ook wordt aangeboord vanuit Wapse.

Hier is veel verzet tegen geweest vanuit milieu-oogpunt...

October 30, 2019

In de Raadsvergadering van 29 oktober 2019 presenteerden de fracties van VVD, DSSW-SW en Gemeentebelangen het nieuwe bestuursakkoord 'Grensverleggend Besturen 2.0.'. Ook werd Klaas Smidt geinstalleerd als nieuwe wethouder voor de VVD.

In het debat over het Bestuursakkoo...

October 17, 2019

Zojuist hebben VVD, DSSW/SW en GB hun bestuursakkoord bekend gemaakt.

Het is een teleurstellend akkoord.

Teleurstellend voor al die inwoners die geloofden in de beloften van partijen om een oplossing te gaan zoeken voor de overlast van de steeds uitbreidende intensieve l...

October 17, 2019

Progressief Westerveld heeft schriftelijke vragen (zie bijlage) gesteld aan het college over de relatie tussen het gebruik van insecticiden in de landbouw en de toename van het aantal Parkinson gevallen.

In een recente TV uitzending van Zembla (zie onder dit bericht)...

October 16, 2019

De afgelopen weken ben ik ‘uit de roulatie geweest’, zoals dat heet. Ik was ziek. Maar gisteren ben ik weer aan de slag gegaan als raadslid en als fractievoorzitter van Progressief Westerveld.

Dat ik ziek was, was geen toeval. Ik was figuurlijk, maar dus ook letterlijk,...

October 16, 2019

Het college is gevallen omdat Progressief Westerveld het vertrouwen in de twee andere collegepartijen heeft opgezegd. Dat opzeggen was de afsluiting van een proces waarin we langzaam maar zeker uit de coalitie zijn geduwd. De fractie heeft in grote lijnen de onderstaan...

September 27, 2019

De leden van Progressief Westerveld kwamen deze zomer twee maal bijeen om met fractie en bestuur terug te kijken op het einde van de coalitiedeelname, maar ook om een nieuw begin te maken. 

Op vrijdag 30 augustus was er een ingelaste Algemene Ledenvergadering in de Veld...

September 2, 2019

Voor de geschiedenis hierbij een kort overzicht van de gebeurtenissen die geleid hebben tot het opzeggen van het vertrouwen door de fractie van Progressief Westerveld in het college.

Nadat Wilfried de Jong ontslag had genomen als wethouder, heeft Progressief Westerveld...

July 19, 2019

Het bestuur van Progressief Westerveld heeft gisteravond een wethouders adviescommissie ingesteld. 


De commissie gaat in de komende tijd geschikte kandidaten beoordelen voor de wethouderspost die beschikbaar is gekomen door het aftreden van Wilfried de Jong.

De commissi...

Please reload

Recente berichten