Bestuur

Margreeth van der Kooij

Voorzitter

Tel. 06 20841386

info@vanderkooijconsult.nl

Maat Mahler

Vice-voorzitter

06 11326456

mahler-57@zonnet.nl 

Vacature

Secretaris

info@progressiefwesterveld.nl 

Reina Sickenga

Penningmeester

rsickenga@yahoo.com