Bestuur

Margreeth van der Kooij

Voorzitter

Tel. 06 20841386

info@vanderkooijconsult.nl

Maat Mahler

Vice-voorzitter

06 11326456

mahler-57@zonnet.nl 

Vacature

Secretaris

info@progressiefwesterveld.nl 

Reina Sickenga

Penningmeester

rsickenga@yahoo.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.