Berichten uit de partij / 2019

juli-dec. 2019
Algemene Ledenvergadering in Wapse

15 november 2019 

Twee ledenvergaderingen over einde coalitie en een nieuw begin... 

27 september 2019 

Op donderdag 14 november kwamen de leden van Progressief Westerveld bijeen in Dorpshuis Oens Huus te Wapse.
Er stonden twee 2 praktische onderwerpen op de agenda: bestuurssamenstelling (twee nieuwe bestuursleden stelden zich voor en aankondiging vacature secretaris), alsmede goedkeuring van het financiële jaarverslag.
Verder werd door het bestuur het door hen ingebrachte Contourenplan 2020 nader uitge-legd. Dit plan is het startpunt voor een visie-vorming op de middellange termijn: PW-2025.
De bedoeling is om hier in de komende periode samen met de leden verder vorm aan te geven.
En als vervolg op de brainstorm met de leden tijdens de ALV van 26 september werd door de fractie een notitie opgesteld “Politieke Strategie Fractie Progressief Westerveld".

De leden van Progressief Westerveld kwamen deze zomer twee maal bijeen om met fractie en bestuur terug te kijken op het einde van de coalitiedeelname, maar ook om een nieuw begin te maken. 

 

Op vrijdag 30 augustus was er een ingelaste Algemene Ledenvergadering in de Veldkei in Havelte. Daar stond vooral het terugblikken centraal.

Op donderdag 26 september kwamen de leden wederom bijeen, dit keer in Uffelte, maar met een ander doel: de draad weer oppakken en met elkaar van gedachten wisselen over de koers van de partij in de oppositie.

Lees het volledige bericht

Adviescommissie nieuwe wethouder

19 juli 2019 

Het bestuur van Progressief Westerveld heeft gisteravond een wethouders adviescommissie ingesteld. 
De commissie gaat in de komende tijd geschikte kandidaten beoordelen voor de wethouderspost die beschikbaar is gekomen door het aftreden van Wilfried de Jong.

De commissie zal onderzoeken of vanuit de huidige leden en sympathisanten van Progressief Westerveld binnen drie weken een geschikte kandidaat kan worden voorgedragen aan de fractie. 
Zo niet dan zal binnen dezelfde periode worden onderzocht hoe op zo’n kort mogelijke termijn een geschikte kandidaat van buiten kan worden geworven.
De fractie kan de kandidaat dan voordragen aan de gemeenteraad, die beslist over de benoeming van de kandidaat.

De commissie bestaat uit Hans Verhoef (voorzitter Progressief Westerveld), Peter Staats (voorzitter D66 Westerveld), Reinier de Leeuw (lid PW) en Hans Bartels (penningmeester D66).

Wilfried de Jong treedt terug als wethouder

17 juli 2019 

Wethouder Wilfried de Jong heeft in een brief aan de gemeenteraad laten weten dat hij terugtreedt als wethouder. 

In de uitvoerige brief geeft hij aan dat de noodzakelijke vertrouwensbasis tussen hemzelf en de fractie op dit moment ontbreekt. 

De fractie van Progressief Westerveld heeft naar aanleiding hiervan een verklaring uitgegeven, waarin "kennis wordt genomen van het aftreden" en wordt benadrukt dat "het vooral voor Wilfried persoonlijk erg jammer is dat er een voortijdig einde komt aan zijn wethouderschap". De fractie betreurt het "dat het niet is gelukt om deze collegeperiode met elkaar vol te maken, maar dat we zijn besluit respecteren." De verklaring eindigt met: "Wij zijn Wilfried dankbaar voor alle inspanningen die hij voor de gemeente Westerveld en voor onze partij en fractie heeft geleverd. Wij wensen hem heel veel goeds voor de toekomst. De fractie van Progressief Westerveld zal op zoek gaan naar een goede opvolger voor Wilfried."

Oermuseum centraal bij zomerbijeenkomst

5 juli 2019 

De zomerbijeenkomst van Progressief Westerveld vond dit jaar plaats in Diever. Oud-raadscollega Wil Kreike leidde de ongeveer 30 aanwezigen rond in het Oermuseum, waar hij nauw bij betrokken is. Wil is een geboren verteller, dus Progressief Westerveld hing aan zijn lippen. 

Daaraan voorafgaand hadden drie vertegenwoor-digers van de belangrijke musea in Westerveld (Oer-museum, Museums Vledder en Miramar Zeemuseum ons bijgepraat over het reilen en zeilen in het museale deel van de Westerveldse cultuur. Samen met Museum De Koloniehof vormen zij belangrijke elementen in de toeristische sector, maar daarnaast hebben zij ook goede relaties met het onderwijs. 

In Brinkzicht Diever werd een korte toespraak gehouden door PW-voorzitter Hans Verhoef. Hij zette de twee nieuwe commissieleden voor Progressief Westerveld in het zonnetje, waaronder Hans van Teijlingen, die al een jarenlange staat van dienst heeft binnen de partij. 

Fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen liep vooruit op de behandeling van de Perspectiefnota. Zijn stelling was, dat deze fase cruciaal zal blijken te zijn in deze collegeperiode. 

jan.-juni
2019
Anke Oosterhuis draagt voor-zitterschap fractie over

22 maart 2019 

Anke Oosterhuis, raadslid van de fractie van Progressief Westerveld treedt af als fractievoor-zitter. Haar taken worden overgenomen door fractiegenoot Michiel van de Kasteelen. De fractie is in goed overleg tot deze beslissing gekomen. ‘De combinatie van het raadswerk en de taken als fractievoorzitter zijn mij zwaarder gevallen dan ik vooraf had verwacht. Met de wisseling van het voorzitterschap kan ik mij nu volledig richten op het raadslidmaatschap met onder ander zorg en welzijn in portefeuille. Ik heb er alle vertrou-wen in dat mijn voorzittersrol goed wordt over-genomen door onze nieuwe fractievoorzitter.’

Valentijnstaart 2019 voor De Tippe

14 februari 2019 

Heleen en Jeroen Kiewiet, eigenaren van restaurant De Tippe in Vledder zijn op 14 februari, Valentijnsdag, in het zonnetje gezet. De fractie van Progressief Westerveld bezorgde hen de traditionele Valentijnstaart als blijk van waardering voor hun inspanningen.

 

In het prachtig verbouwde restaurant in Vledder overhandigde fractievoorzitter Anke Oosterhuis de taart aan Heleen en Jeroen. “We hebben veel waardering voor het Derde Kerstdagbuffet, dat jullie afgelopen kerst voor de klanten van de voedselbank geserveerd hebben”. Sinds 2014 trakteert De Tippe de klanten van de voedselbank op een prachtig buffet met vlees, vis, warme en koude gerechten en natuurlijk afgestemd op wat kinderen lekker vinden. “Het is bijzonder dat jullie het buffet nu al weer voor de vierde keer gehouden hebben. Ik kan me ook voorstellen dat je na de drukke kerstdagen het liefst lekker op de bank gaat hangen. Maar nee, jullie halen derde kerstdag nog even alles uit de kast voor een groep die dat zeer waardeert. Petje af!”

 

De fractie zorgde voor de taart, De Tippe natuurlijk voor de koffie, meerdere malen uitgeroepen tot de beste koffie van Drenthe. Dubbel feest dus eigenlijk!

Een 'volhoudbare' economie

1 februari 2019 

Vrijdagmiddag 1 februari rond lunchtijd verzamelden rond de 30 leden van Progressief Westerveld zich in De Veldkei voor een lezing van Jos Verheul, die als titel had “Een volhoudbare economie: waar draait het om?” Jos Verheul is adviseur Duurzaam Landgebruik bij Rijkswater-staat, en woont in Westerveld. In zijn lezing gaf Jos een meer fundamentele kijk op het inmiddels versleten begrip Duurzaamheid. Hij stelt de vraag: wanneer is iets ‘volhoudbaar’, een apparaat, een activiteit, een gebouw, de voedselproductie?

Lees hier het volledige verslag.

Bekijk hier de hele presentatie van Jos Verheul.

Nieuwjaarsbijeenkomst 2019

19 januari 2019 

Drie inspirerende sprekers over thema's rondom de Koloniën van Weldadigheid, een goeie sfeer, een prima buffet en meer dan 40 aanwezigen, dat waren elementen, die de Nieuwjaarsviering van Progressief Westerveld op 18 januari 2019 in de gezellige schuur achter het Koloniekerkje in Wilhelminaoord tot een mooi succes maakten. 

Minne Wiersma, directeur van de Maatschappij van Weldadigheid, sprak enthousiast over de activiteiten van nu, gestoeld op het fundament van 200 jaar geschiedenis. Douwe Ruiter sprak over zijn plannen voor nieuwe streekproducten. En Bob Veldman belichtte de werkzaamheden van Weldadig Oord.

Lees hier het volledige verslag.