Berichten uit de partij

09.27.2019

De leden van Progressief Westerveld kwamen deze zomer twee maal bijeen om met fractie en bestuur terug te kijken op het einde van de coalitiedeelname, maar ook om een nieuw begin te maken. 

Op vrijdag 30 augustus was er een ingelaste Algemene Ledenvergadering in de Veld...

07.19.2019

Het bestuur van Progressief Westerveld heeft gisteravond een wethouders adviescommissie ingesteld. 


De commissie gaat in de komende tijd geschikte kandidaten beoordelen voor de wethouderspost die beschikbaar is gekomen door het aftreden van Wilfried de Jong.

De commissi...

07.17.2019

Wethouder Wilfried de Jong heeft in een brief aan de gemeenteraad laten weten dat hij terugtreedt als wethouder. 

In de uitvoerige brief geeft hij aan dat de noodzakelijke vertrouwensbasis tussen hemzelf en de fractie op dit moment ontbreekt. 

De volledige tekst van...

07.09.2019

Namens Progressief Westerveld voerde fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen het woord bij de behandeling van de Voorjaarsnota. Deze jaarlijkse vergadering is het moment, waarop partijen hun standpunten wat breder kunnen neerzetten en middels moties en amendementen...

Please reload