Nieuws uit de partij

Bericht van het bestuur

7 juli 2020

Even een overzicht van waar het bestuur mee bezig is. Dat we weer op sterkte zijn hebben jullie kunnen merken aan de mailings die langskomen. We kregen mooie reacties op de eerste, met de vraag of en zo ja welke expertise jullie in willen zetten voor Progressief Westerveld. Met een aantal van deze mensen is inmiddels contact opgenomen, omdat hun aanbod op dit moment ook van pas komt. De tweede mailing was een uitnodiging voor een alternatieve ALV, omdat we de financiën graag willen afronden. Voor degenen die daarbij willen zijn is er een videovergadering op 16 juli a.s.

We kijken verder vooruit: een vijftal leden is aan de slag gegaan om in November een nieuw Vergezicht te kunnen rondbrengen. Na de zomer is het tijd om te starten met het maken van het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen voorjaar 2022. Dat lijkt nog ver weg, maar als we zonder druk een mooi programma willen ontwikkelen, dan is dat heel reëel. Mocht er iemand onder jullie zijn die erover wil denken om campagneleider te worden, dan gaan we graag met je in gesprek!

 

Binnenkort krijgen jullie een heel speciale zomermail. Maar nu ook alvast: een mooie zomer toegewenst.

Namens het bestuur,

Margreeth van der Kooij, vz.

Archief:

Bestuurswisseling bij Progressief Westerveld

27 mei 2020

Lees hier de brief van Margreeth aan de leden.

Onder normale omstandigheden had Progressief Westerveld begin april een Algemene Ledenvergadering gehad, maar die kon vanzelfsprekend geen doorgang vinden vanwege de coronacrisis. Eerder dit jaar was Hans Verhoef om persoonlijke redenen terug getreden als voorzitter, en ook Annemiek Asma legde de functie van secretaris, die zij vele jaren lang vervuld had, neer. De lopende zaken konden worden voortgezet doordat Maat Mahler het voorzitterschap waarnam, en Job van Haaften het secretariaat. Sieger Miedema, die kort geleden tot het bestuur was toegetreden, moest ook dit voorjaar afhaken, omdat hij in deze crisisperiode alle aandacht nodig had voor zijn bedrijf. En ook Job trad af na drie perioden als bestuurslid.

Al begin februari had het bestuur gevraagd om kandidaten voor het voorzitterschap en het secretariaat, waarop zich voor beide functies een kandidaat had gemeld. Besloten werd om de verkiezing niet uit te stellen naar het najaar, maar zonder een fysieke bijeenkomst af te handelen. Alle leden ontvingen een brief en een stembiljet, dat zij per post konden retourneren. Ook werd een digitale kennismaking georganiseerd met beide kandidaten.

Er werden maar liefst 67 formulieren terug gezonden. Op Margreeth van de Kooij werden 62 stemmen voor uitgebracht en op Neel Oosterbos 63. Daarmee zijn Margreeth en Neel verkozen tot voorzitter, respectievelijk secretaris. Samen met Maat Mahler, die in het bestuur blijft als vice-voorzitter, en Reina Sickenga als penningmeester, gaan zij de komende periode de partij leiden richting de verkiezingen van 2022.

Georg Kreuzberg vertrekt

28 april 2020

Georg Kreuzberg is verhuisd van Havelte naar Assen, de liefde achterna. En dat betekent het einde van zijn intensieve betrokkenheid bij Progressief Westerveld. 

Afkomstig uit het Noorden van Duitsland, heeft hij zich in Nederland gevestigd, de laatste periode in Havelte, waar hij zijn eigen bedrijf had. 

Binnen Progressief Westerveld vervulde hij een belangrijke rol. Hij was een bevlogen campagne- leider bij de verkiezingen van 2018 met als hoogtepunt de grote verkiezingsmanifestatie in Havelte. Hij was gespreksleider bij een aantal politieke cafe's, maar ook bij bijeenkomsten met onze coalitiepartners. 

En hij was nauw betrokken bij de Fractie Plus, de afgelopen periode ook als duo-raadslid.

Assen krijgt er een actief en betrokken burger bij.

Valentijnstaart 2020 voor Dwingeler Ommetjes

13 februari 2020

De Dwingeler Ommetjes kregen dit jaar de welverdiende jaarlijkse Valentijnstaart uit handen van Michiel van de Kasteelen, fractievoorzitter van Progressief Westerveld.

De Dwingeler Ommetjes is een initiatief van vier mannen (Joris Driehuis, Erik Boelm, Iwan de Vries en Sieme Boers), die samen met vrijwilligers veel van hun vrije tijd en energie steken in het uitzetten, mogelijk maken, bewegwijzeren en onderhouden van ommetjes rond Dwingeloo. Ze zijn allemaal ca. 5 km, dat is een uurtje lopen langs een vaak verrassende route. De eerste wandeling was vorig jaar een feit: het Mars-ommetje dat begint op de Brink en langs Batinghe, de Vlakendijk en het Sportpark en dan ook weer op de Brink eindigt.

Zowel inwoners als toeristen hebben grote waardering voor dit ommetje. Dit jaar komen er nog meer ommetjes bij. In Eemster, Lhee en het Westeinde zijn in samenwerking met enthousiaste buurtbewoners leuke routes tot stand gekomen. 

Dit voorjaar gaan de paaltjes met routebordjes de grond in, alles in samenspraak met het Recreatieschap Drenthe.  Bij de Tip, recreatie- en horecabedrijven en de Dwingeler middenstand zijn folders met de route te krijgen. Een mooi initiatief, dat het prachtige brinkdorp Dwingeloo nog aantrekkelijker maakt voor iedereen die er woont of er vakantiedagen doorbrengt.

Joris Driehuis, Erik Boelm, Iwan de Vries en Sieme Boers , gefeliciteerd met deze erkenning en succes met jullie mooie project!

Ieder jaar verrast Progressief Westerveld een organisatie of een groep mensen met een Valentijnstaart. De taart gaat altijd naar een persoon of groep die het verdient om in het zonnetje gezet te worden. In het verleden ging de taart al naar de gemeentelijke zoutstrooiers, vrijwilligers van het azc, de TIP, de Gouden Ploeg, Dorpsbelang Vledder, basisschool De Eemster, Alfred Schoenmaker, de Kledingbank, de Grote Optrommelactie Geeuwenbrug, de werkgroep Fairtrade, en vorig jaar naar De Tippe in Vledder.

Nieuwjaarbijeenkomst 2020

17 januari 2020 

Vrijdag 17 januari kwamen 26 leden bijeen om elkaar een goed nieuwjaar te wensen. Het was in Dwingelderheem aan de rand van Dwingeloo.

 

Hans Bartels vertelde over de plannen rond de Vijfsprong die het dorp Dwingeloo meer moeten verbinden met het Dwingelderveld.

 

Na deze presentatie was er een smakelijk stampottenbuffet, zowel vegetarisch als biologisch.

 

Tegen het einde van de bijeenkomst werd er officieel afscheid genomen van Annemiek Asma als secretaris van het bestuur, een functie die zij 5 jaar heeft vervuld. Daarvoor was Annemiek 7 jaar fractiemedewerker.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de bereidheid om welvaart ruimhar-tig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieu-we en creatieve ideeën voor een progressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook indivi-duele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.