Berichten uit de partij

Nieuwjaarbijeenkomst 2020

17 januari 2020 

Vrijdag 17 januari kwamen 26 leden bijeen om elkaar een goed nieuwjaar te wensen. Het was in Dwingelderheem aan de rand van Dwingeloo.

 

Hans Bartels vertelde over de plannen rond de Vijfsprong die het dorp Dwingeloo meer moeten verbinden met het Dwingelderveld.

 

Na deze presentatie was er een smakelijk stampottenbuffet, zowel vegetarisch als biologisch.

 

Tegen het einde van de bijeenkomst werd er officieel afscheid genomen van Annemiek Asma als secretaris van het bestuur, een functie die zij 5 jaar heeft vervuld. Daarvoor was Annemiek 7 jaar fractiemedewerker.

Algemene Ledenvergadering in Wapse

15 november 2019 

Twee ledenvergaderingen over einde coalitie en een nieuw begin... 

27 september 2019 

Op donderdag 14 november kwamen de leden van Progressief Westerveld bijeen in Dorpshuis Oens Huus te Wapse.
Er stonden twee 2 praktische onderwerpen op de agenda: bestuurssamenstelling (twee nieuwe bestuursleden stelden zich voor en aankondiging vacature secretaris), alsmede goedkeuring van het financiële jaarverslag.
Verder werd door het bestuur het door hen ingebrachte Contourenplan 2020 nader uitge-legd. Dit plan is het startpunt voor een visie-vorming op de middellange termijn: PW-2025.
De bedoeling is om hier in de komende periode samen met de leden verder vorm aan te geven.
En als vervolg op de brainstorm met de leden tijdens de ALV van 26 september werd door de fractie een notitie opgesteld “Politieke Strategie Fractie Progressief Westerveld".

De leden van Progressief Westerveld kwamen deze zomer twee maal bijeen om met fractie en bestuur terug te kijken op het einde van de coalitiedeelname, maar ook om een nieuw begin te maken. 

 

Op vrijdag 30 augustus was er een ingelaste Algemene Ledenvergadering in de Veldkei in Havelte. Daar stond vooral het terugblikken centraal.

Op donderdag 26 september kwamen de leden wederom bijeen, dit keer in Uffelte, maar met een ander doel: de draad weer oppakken en met elkaar van gedachten wisselen over de koers van de partij in de oppositie.

Lees het volledige bericht

Adviescommissie nieuwe wethouder

19 juli 2019 

Het bestuur van Progressief Westerveld heeft gisteravond een wethouders adviescommissie ingesteld. 


De commissie gaat in de komende tijd geschikte kandidaten beoordelen voor de wethouderspost die beschikbaar is gekomen door het aftreden van Wilfried de Jong.

 

De commissie zal onderzoeken of vanuit de huidige leden en sympathisanten van Progressief Westerveld binnen drie weken een geschikte kandidaat kan worden voorgedragen aan de fractie. 


Zo niet dan zal binnen dezelfde periode worden onderzocht hoe op zo’n kort mogelijke termijn een geschikte kandidaat van buiten kan worden geworven.


De fractie kan de kandidaat dan voordragen aan de gemeenteraad, die beslist over de benoeming van de kandidaat.

 

De commissie bestaat uit Hans Verhoef (voorzitter Progressief Westerveld), Peter Staats (voorzitter D66 Westerveld), Reinier de Leeuw (lid PW) en Hans Bartels (penningmeester D66).

Wilfried de Jong treedt terug als wethouder

17 juli 2019 

Wethouder Wilfried de Jong heeft in een brief aan de gemeenteraad laten weten dat hij terugtreedt als wethouder. 

In de uitvoerige brief geeft hij aan dat de noodzakelijke vertrouwensbasis tussen hemzelf en de fractie op dit moment ontbreekt. 

 

De volledige tekst van de brief van Wilfried vindt u hier.

 

De fractie van Progressief Westerveld heeft naar aanleiding hiervan een verklaring uitgegeven, waarin "kennis wordt genomen van het aftreden" en wordt benadrukt dat "het vooral voor Wilfried persoonlijk erg jammer is dat er een voortijdig einde komt aan zijn wethouderschap". De fractie betreurt het "dat het niet is gelukt om deze collegeperiode met elkaar vol te maken, maar dat we zijn besluit respecteren." De verklaring eindigt met: "Wij zijn Wilfried dankbaar voor alle inspanningen die hij voor de gemeente Westerveld en voor onze partij en fractie heeft geleverd. Wij wensen hem heel veel goeds voor de toekomst. De fractie van Progressief Westerveld zal op zoek gaan naar een goede opvolger voor Wilfried."

 

De tekst van de persverklaring vindt u hier.