Zo ga je niet om met de ambtelijke organisatie

Helemaal aan het eind van de Politieke avond van 21 september werd een motie van de VVD behandeld over de ambtelijke organisatie van de gemeente Westerveld. Op het eerste gezicht leek het fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen van Progressief Westerveld nog wel wat, maar bij betere lezing kwam hij tot de conclusie dat deze motie echt niet door de beugel kon. 

De motie pretendeert een oplossing te bieden voor het personeelstekort door de moeilijke situatie op de arbeidsmarkt te benoemen, maar doet dat niet. En vervolgens worden veel zaken beweerd, die niet worden hard gemaakt. ‘Zeker, ook ons bereiken klachten. Mensen, die geen klachten hebben, gaan ons niet bellen met de mededeling dat ze zo goed zijn geholpen door de gemeente. Maar zijn het er steeds meer? Is die interne en externe communicatie zo slecht? Het zou kunnen, maar het is gebaseerd op aannames.’, zo zei van de Kasteelen. 

Maar het grootste bezwaar tegen de motie vond hij, dat het geen pas geeft om je als raad per motie zo uit te spreken over de ambtelijke organisatie. Ons adres is het College; dat spreken wij in politieke zin aan.

Hij eindigde met de woorden: ‘Wat ons betreft is er wellicht reden tot zorg over alle genoemde zaken. Ook ons bereiken wel degelijk klachten. Maar een motie als deze doet meer kwaad dan goed. Laten we – na het aantreden van de nieuwe secretaris – met haar in gesprek gaan, en haar de kans geven haar lijnen uit te zetten. Laat het College – als we al iets willen laten onderzoeken – de klanttevredenheid goed onderzoeken, kwantitatief en kwalitatief, aan de voorzijde van de organisatie en bij de afhandeling, technisch en in de communicatie, gebruik makend van het klachtenregister, waarin – naar wij aannemen – zaken worden geregistreerd. Maar laten we niet de ambtelijke organisatie van deze gemeente per motie afdoen als inadequaat en onder de maat. Want dat doet de VVD hier. Dat doet de ambtelijke organisatie onrecht. En dat hoort de raad niet over te nemen.’

Dat deed de Raad dan ook niet. De motie werd verworpen met alleen de VVD-fractie voor.