Motie “Fair Deal” aangenomen

Een aangenomen motie van Progressief Westerveld roept het college op:

+   om naast het al bestaande programma Fair Trade (een eerlijke prijs in de wereldhandel) ook een programma Fair Deal op te starten: een eerlijke prijs voor een milieuvriendelijk – waar mogelijk regionaal – product of dienst;

+   om hiermee in eerste instantie lokale en regionale ondernemers te ondersteunen die al duurzaam en circulair produceren (vaak is dit “biologisch” of “ecologisch”), en om initiatieven van anderen in deze richting te stimuleren;

+   om duidelijke en transparante criteria voor deze producten en diensten op te stellen;

+   en om zowel over Fair Trade als Fair Deal regelmatig te rapporteren aan de raad.

Motie “Fair deal” aangenomen