PW niet uitgenodigd voor vervolg formatie

07-05-2022

De coalitiegesprekken gaan verder zonder D66, zo werd ons meegedeeld door informateur Roelof Martens. DSW, VVD en CDA zetten de gesprekken voort. Reden is dat er niet gekomen kan worden “tot een College van vier wethouders binnen de normen en financiële kaders, die gelden voor de gemeente Westerveld”. Daarmee zag D66 geen kans op een “gelijkwaardige positie”.

07-04-2022

Na het duidingsdebat is de heer Roelof Martens, oud-wethouder voor DSW, aan de slag gegaan als informateur. Kristiaan Smits en Michiel van de Kasteelen voerden een eerste  gesprek met hem, waarbij hetzelfde werd ingebracht als aangegeven bij het duidingsdebat. Daarna bleek dat DSW de VVD had aangeduid als partij waarmee in ieder geval zou worden samengewerkt. Daarop hadden Kristiaan en Michiel een tweede gesprek met de informateur en vertegenwoordigers van de DSW- en VVD-fracties over de keuze voor een derde coalitiegenoot. Op 7 april gaf de informateur een terugkoppeling aan de Raad, waarbij hij meedeelde dat DSW en VVD gekozen hadden voor het CDA en D66 als coalitiegenoten. Deze keuze werd noch procesmatig noch inhoudelijk verder toegelicht.  

30-03-2022

Op woensdag 30 maart werd de nieuwe Raad geïnstalleerd. Voor fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen begin zijn tweede termijn. Judith Staalman en Corné Joziasse beginnen nieuw in de Westerveldse Raad. 

21-03-2022

Voor de eerste keer hield de nieuwe raad in een informele zitting op 21 maart een ‘duidingsdebat’ over de uitslag en over de vraag: hoe nu verder? Michiel van de Kasteelen had daarbij devolgende inbreng: Inbreng duidingsdebat.

18-03-2022

De verkiezingen 2022 voor de gemeenteraad van Westerveld zijn voorbij. Progressief Westerveld is zeer content met de uitslag. De partij is met 2.045 stemmen (dat is 20,27% va de stemmen) de tweede partij van Westerveld geworden. De zelfstandige deelname van D66 heeft slechts tot een zeer beperkte teruggang in stemmen geleid. 

In de zetelverdeling in de Westerveldse raad kwam weinig verandering. Alleen DSW boekte een zetel winst en werd met 4 zetels de grootste partij. Dat ging ten koste van Gemeentebelangen, die een zetel verloor en naar 2 zetels ging. Alle andere partijen behielden hun zetels: VVD 3, CDA 2, Partij van de Arbeid 2 en D66 1.